Exhibition – my Egypt 2020

Photography group

“Diadromes”

my Egypt

Exhibition Duration:
10 January – 15 January 2020

The photography group “Diadromes”, on the occasion of its photographic trip to Egypt, presents a photo exhibition with material from the trip, titled “My Egypt”. The trip took place from 10 – 16 May 2019 and the group visited a number of cities there. They also sailed along the Nile on a cruise ship, and had the chance to take photos of the river during spring.
The group visited Cairo, the city with a thousand minarets, as well as Alexandria and they travelled through the country to end up to the dam of Esna.

Participating artists:

Amalia Javara
Anastasia Kaliki
Andreas Tsakanikas
Ageliki Anastasaki
Anna Patera
Antonia Kolovou
Antonis Sfictos
Artemis Cocheila
Artemis Konteli
Kalliopi Tavridou
Konstantina Kogianta
Konstantina Papanikolaou
Demosthenis Maragkos
Dimitra Theodoridou
Eleni Magina
Elizabeta Deova
Eugenia Panaretou
Giota Koulianos
Katerina Athanasiou
Maria Coutsougera
Maria Mitsogianni
Maria Tassi
Maria Tsamali
Marilena Filaiti
Marilia Kargioti
Michael Nikolaides
Nassia Koutsogianni
Pavlos Iordanidis
Stellina Maniatopoulou
Stelios Charalambakis
Takis Panotopoulos
Thomi Manaphi
Tolis Chatzigniatiou
Vagia Vasilopoulou
Vasiliki Kontogiorgi
Vicky Kalogianni
Vinia Lyritzi
Yiorgos Assimakopoulos

exh.catalogue     

 

<< Exhibitions Next Exhibitions >>