Κορωνιού Παναγιώτα, 38x92cm, Εισιτήρια ραμμένα και ζωγραφισμένα με μεικτή τεχνική

Κορωνιού Παναγιώτα, 38x92cm, Εισιτήρια ραμμένα και ζωγραφισμένα με μεικτή τεχνική